Katedras darbības mērķis ir nodrošināt, attīstīt un izplatīt efektīvu un pētījumos balstītu fizikas izglītību, sagatavot un atbalstīt fizikas izglītības speciālistus Fizikas nodaļā un ārpus tās, procesā aktīvi iesaistot ieinteresētās puses, kā arī īstenojot dažādus pasākumus. Katedra sadarbojas ar fizikas skolotājiem Latvijas skolās, organizē Valsts fizikas olimpiādi, kā arī iesaistās Latvijas atklātās fizikas olimpiādes un Latvijas atklātās astronomijas olimpiādes organizēšanā.

Notikumi

There are no events in the current view.